Současné projekty

Individuální projekt

 

Od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 - PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT IV

Od 1. 1. 2019 - PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VI

Popis projektu:

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů anebo k řešení dluhové situace. Tento záměr bude naplňován finančním zajištěním služeb sociální prevence do konce roku 2018 spolu se zvyšováním kvality, dostupnosti, kontroly, efektivity a informovanosti o poskytování ucelené sítě těchto služeb na území Kraje Vysočina.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je na území Kraje Vysočina zvýšení počtu osob, u nichž bylo dosaženo sociální integrace v komunitách a růst počtu osob, kterým bude poskytnuta prevence před sociálním vyloučením v rámci zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence zaměřených na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním znevýhodněním. Realizací projketu se bude předcházet sociálnímu vyloučení osob poskytnutím pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Mezi další cíle projektu patří podpora sítě sociálních služeb schválené v orgánech kraje, podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po dobu realizace projektu, stálá podpora procesů plánování a zvyšování kvality a efektivity jednotlivých sociálních služeb.


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In