Sociální rehabilitace

Sociální rehabiltace nabízí služby v ambulantní i terénní formě. V terénní formě doprovázíme klienty na úřady a jiné instituce, podporujeme je při nácviku činností v péči o domácnost, navštěvujeme je na odděleních psychiatrické nemocnice v době hospitalizace aj. V ambulantní formě poskytování služby nabízíme řadu volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních, sportovních a jiných aktivit, které mohou klienti volně čerpat na základě svých potřeb a svého zájmu.

Možné cíle klienta:
 • Mít uspokojivé sociální vztahy s rodinou, spolupracovníky a přáteli nebo postupně pracovat na jejich vytváření a posilování.
 • Zvládat svou nemoc, starat se o své zdraví, vědět, jak zvládnout krizi, umět si včas říct o pomoc.
 • Mít uspokojeny základní potřeby v oblasti bydlení.
 • Uplatnit se na otevřeném nebo chráněném trhu práce na základě svých schopností a dovedností, nebo najít jinou smysluplnnou činnost, která skýtá pocit seberealizace.
 • Mít zajištěny základní hmotné potřeby a umět nakládat se svými finančními prostředky.
 • Být zapojený do společnosti, uplatňovat svá práva a zájmy.
 • Umět smysluplnně naplnit svůj volný čas, využívat kulturních sportovních a volnočasových institucí ve svém přirozeném prostředí.
Cílovou skupinu tvoří:
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním, s psychotickými a afektivními poruchami, poruchami osobnosti a těžkými neurotickými poruchami.
 • Osoby s bydlištěm v regionu Jihlava, v případě terénní formy spolupráce osoby s bydlištěm do vzdálenosti 1 hodiny dojezdu z města Jihlava linkovými autobusy.
 • Osoby ve věku 19-80 let.
 • Osoby, které potřebují využívat službu sociální rehabilitace.
Podmínky pro poskytnutí služby:
 • Zájemce patří do cílové skupiny (diagnóza, věk, region, potřeba).
 • Zájemce předloží písemné doporučení od odborného ošetřujícího lékaře - psychiatra.
 • Zájemce uzavře s poskytovatelem písemnou smlouvu o poskytnutí služby.
 • Tým má volnou kapacitu.
Zásady poskytování sociální služby:
 • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na zákaldě svobodného rozhodnutí klienta.
 • Individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby klienta.
 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči klientům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.
 • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě.

 

 • Služba je poskytována bezplatně.
 • Další dokumenty ke stažení zde

Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In