Informace ke službám

 

Organizace nakládá s osobními a citlivými údaji klientů v souladu s nařízením EU 216/679 (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2018.

***

Sociální rehabilitace

Služba sociální rehabilitace poskytuje lidem s duševním onemocněním podporu a spolupráci při zvládání nepříznivé životní situace, která je způsobená vlivem onemocnění na jejich život. Pomoc je nabízena a realizována podle potřeb člověka, a to nejčastěji v těchto oblastech: rodina a mezilidské vztahy, zvládání onemocnění, bydlení, finance, zaměstnání, využití volného času, jednání s úřady a jinými institucemi atd. Služba směřuje k rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti člověka tak, aby se mohl plnohodnotně navrátit do společnosti a žít obvyklým způsobem života.

Služba je poskytována v terénní i ambulantní formě, individuálně i ve skupinách. Může probíhat jak v zázemí VORu, tak také v domácnosti klienta, doprovodem na úřady, k lékaři, při hospitalizaci v nemocnici apod. Klienti ambulantní formy sociální rehabilitace mohou kdykoli rozšířit svou zakázku na terénní formu poskytování služby na základě svých nových cílů (například potřeba klienta trénovat nácvik činností v domácnosti).

Podpora je zajištěna v pracovní dny od 8.00 do 16.00, ve výjimečných případech na základě dohody.

Kontakt pro zájemce o službu:

Lenka Vaňhová, DiS., sociální pracovnice

telefon: 567 213 896

mobil:777 526 576

l.vanhova@os-vor.cz

Chráněné bydlení

Služba chráněné bydlení je určena lidem, kteří v důsledku svého duševního onemocnění a s ním spojenou nepříznivou životní situací nezvládají nebo nemohou zcela samostatně bydlet a potřebují podporu sociální služby při nácviku a rozvoji dovedností a schopností vedoucích k jejich soběstačnosti. Služba směřuje k tomu, aby člověk po jejím ukončení zvládl samostatně nebo s nižší mírou podpory bydlet, poradit si při řešení běžných denních záležitostí, aby převzal odpovědnost za vlastní rozhodování a uměl využívat běžně dostupné služby v komunitě.

Služba je poskytována jako přechodné tréninkové bydlení po dobu 6 měsíců až max. 2 let v plně vybaveném bytě určeném pro soužití dvou osob. Podpora pracovníka je zajištěna v pracovní dny od 8 do 16 h, v případě nouzové situace je pracovník k dispozici na telefonu. Byt není bezbariérový.

Kontakt pro zájemce o službu:

Veronika Šourková, DiS., sociální pracovnice

telefon: 567 210 861chranene bydleni

mobil: 777 414 099

v.sourkova@os-vor.cz


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In