Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na duben

středa 4. dubna od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

čtvrtek 12. dubna 12,00 - 15,00 hodin: KAVÁRENSKÝ BABINEC S FOTKAMI
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ JANY TUNOVÉ – THAJSKO, BARMA

čtvrtek 26.dubna od 9,30 hodin: Vítání jara v ZOO - podruhé
Dopolední procházka po ZOO Jihlava. Sraz podle domluvy buď v 10,00 hodin před vchodem do ZOO, nebo v 9,30 ve VORu. S sebou je nutné si vzít peníze na vstupné – 90 ,- Kč, a pokud chcete také něco na útratu.

Informativně:
19.4.2018 – Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, cestovatelská přednáška – Nový Zéland v 17,00 hodin – můžete se zúčastnit sami nebo s přáteli, je třeba jít dříve, aby jste si sedli. Vstup zdarma.


 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Důležitá sdělení

...

Dne 19. 4. bude ve VORu po celý den ZAVŘENO (z důvodu školení všech pracovníků).

...

Informace

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2018 Sdružení VOR Jihlava | Sign In