Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na září

středa 5. září od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

plakát TDZ 2018

Plakát s podrobnostmi o akci Na Kopečku za plotem - multižánrový minifestival najdete na těchto stánkách: https://www.zaplotem-nakopecku.cz

Další porobnosti: https://www.pnj.cz/zivot-v-pnj_2/tyden_dusevniho_zdravi/tyden_dusevniho_zdravi_2018

 

čtvrtek 20.září od 10,00 hodin: VÝLET Cestou necestou – k Lyžaři
Po vzájemné domluvě se vydáme kolem Borovinky k Lyžaři, k rozhledně na Šacberku a zpět pěšky nebo autobusem č.5. Vezměte si jízdenku za 16,- Kč. Než vyrazíme na zpáteční cestu, je možné se zastavit na něco dobrého v restauraci U Lyžaře. Vezměte si také pohodlné oblečení a obuv vhodnou na turistiku, PENÍZE.
Kdo máte zájem, přihlaste se u Renaty

 


 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace ke službám

 

***

Organizace nakládá s osobními a citlivými údaji klientů v souladu s novým nařízením EU 216/679 (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2018.

***

Informace

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 

INFORMACE NA ZÁŘÍ

 

Dne 27. 9. 2018 bude ve VORu po celý den ZAVŘENO z důvodu supervize zaměstnanců.

 

 


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2018 Sdružení VOR Jihlava | Sign In