Program sociální rehabilitace

Pro klienty zařízení organizujeme následující programy:

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti
 • aj.

VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.


Zapište si do kalendáře - říjen

středa 2. října od 14,00 hodin: Kavárenské setkání - Posezení U Vážky
přijďte posedět společně s ostatními klienty a pracovníky VORu nad aktuálním programem na tento měsíc. Návrhy, připomínky, přání a nápady vítány,
Úzká 1, Jihlava (roh Úzké a Brněnské ulice).

úterý 8. října 10,00-16,00: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří


čtvrtek 17. října od 10,00 hodin: PODZIMNÍ PROCHÁZKA
sraz ve VORu, na trase se domluvíme podle počasí, délka cca 5 km.

 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:
https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace ke službám

V pondělí 14. října odpadá skupina s Mgr. Šťastným. Děkujeme za pochopení.

***

Organizace nakládá s osobními a citlivými údaji klientů v souladu s nařízením EU 216/679 (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2018.

***

Informace

 

***

Nezapomeňte stále posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

***


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In