Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.


Zapište si do kalendáře - na duben

středa 3. dubna od 14,00 hodin: Kavárenské setkání
přijďte posedět společně s ostatními klienty a pracovníky VORu nad aktuálním programem na tento měsíc. Návrhy, připomínky, přání a nápady vítány!

čtvrtek 11. dubna od 10,00 hodin: VÝSTAVA
Eva Musilová - Můj svět barev
Pohodové obrázky české krajiny, navozující klid, povzbuzení, pohodu.
Hotel gustava Mahlera v jihlavě.
Sraz ve VORu v 9.50 hodin.

čtvrtek 25. dubna od 10,00 hodin: Jarní turistická vycházka
Trasa bude cca 5 - 6 km: Popice, Vysoká, Jihlava. V případě deště nepůjdeme, domluvíme náhradní termín.
Sraz ve VORu nebo po domluvě na zastávce MHD.

úterý 30. dubna od 11,00 do 14,00 hodin: ČARODĚJNICE + Grilování na zahradě
Doneste si své buřtíky nebo naložené menší kousky masa, zeleninu, chleba, hořčici, kečup + ve VORu bude možné si zakoupit kávu a nějaké čarodějnické dobroty. V případě nepříznivého počasí budeme uvnitř.

Od 4.dubna2019 bude každý čtvrtek od 13,00 hodin skupina sociálních dovedností pod vedením peer konzultanta.

 

POZOR:
Květnové kavárenské setkání bude v úterý 7. května 2019
od 14,00 hodin – opět Posezení u Vážky

 


Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace ke službám

***

Organizace nakládá s osobními a citlivými údaji klientů v souladu s novým nařízením EU 216/679 (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2018.

***

Informace

 

***

Nezapomeňte stále posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

***


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In