Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.


Zapište si do kalendáře - na únor

středa 6. února od 14,00 hodin: Kavárenské setkání
přijďte posedět společně s ostatními klienty a pracovníky VORu nad aktuálním programem na tento měsíc. Návrhy, připomínky, přání a nápady vítány!

středa 20. února od 18,00 hodin: Cestovatelské promítání
„Na konec světa na kole favorit“, Jan Mráz

Posluchárna p3, vysoké školy polytechnické jihlava Tolstého 16

úterý 26. února od 14,00 hodin: NEJEN ZPÍVÁNÍ NA KOPEČKU
písničky Zeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře - 17. ročník
POJĎME PODPOŘIT NAŠE KAMARÁDY PŘI VYSTOUPENÍ V DIVADLE NA KOPEČKU!!!
Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická nemocnice Jihlava

čtvrtek 28. února od 13,00 hodin: Herní odpoledne ve VORU
Společenské hry – aktivity, bum, člobrdo, time up, …
Společně se pobavíme, zasmějeme, můžeme si dát i něco dobrého na pití a jídlo …


Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace ke službám

 

***

Organizace nakládá s osobními a citlivými údaji klientů v souladu s novým nařízením EU 216/679 (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2018.

***

Informace

Vyšlo prosincové číslo Jiného světa. Stáhněte si ho a přečtěte!

Najdete ho v postranním menu: Časopis Jiný svět

***

Nezapomeňte stále posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

***Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In