Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na květen

středa 2. května od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

čtvrtek 10. května v 10,00 hodin: Jarní turistická vycházka
Trasa bude přibližně 5 - 7 km, sraz ve VORu v 10,00 hod. Půjdeme pěšky cestou necestou, až najdeme nějakou občerstvovnu - zde limo, čaj, káva, a podobně. V případě deště nepůjdeme, domluvíme náhradní termín.
Hlaste se u Renaty Nápravníkové.

čtvrtek 17.května 12,00 - 15,00 hodin: KAVÁRENSKÝ BABINEC
Amerikou cestou necestou s Janou Tunovou

čtvrtek 31.května 13,00 - 15,00 hodin: Grilování na zahradě
Doneste si své buřtíky nebo naložené menší kousky masa, zeleninu, chleba, hořčici, kečup.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná !!!


 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Důležitá sdělení

Dne 7. 6. bude ve VORu do 12:30 ZAVŘENO (z důvodu supervize zaměstnanců).

***


Informace

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2018 Sdružení VOR Jihlava | Sign In