Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na červen

středa 6. červne od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

čtvrtek 21.června: VÝLET na zříceninu ROKŠTEJN
Odjezd z hlavního vlakového nádraží v 9.30 hodin. Sraz v 9,15 tamtéž, jízdné tam a zpátky cca 50,- Kč, zpět podle situace – vlak v 14,02 nebo 15,30.
Po turistické značce 2,3 km k hradu Rokštejn, zde bude svačení, focení, prolézání a prohlížení zříceniny (bohužel zde neprodávají žádné upomínkové předměty) + odpočinek, pohodička …
Cestou není žádná restaurace, proto je nutné si vzít pití a svačinu s sebou do batůžku nebo tašky (nejlépe přes rameno, aby jste ji nemuseli nést v ruce)!!!
Vezměte si pohodlné oblečení a obuv vhodnou na turistiku. Kdo máte zájem, přihlašte se u Renaty nebo se zapište do přihlášky!
V případě deště výlet přeložíme na jindy.

úterý 26.června od 14,00 hodin: Oslava dvacetin VORU
14,00 – zahájení
14,10 – proslov zakladatele
14,30 – společný přípitek
14,30 – vystoupení – zpívání pro radost
15,00 – 16,00 - raut, volná zábava
16,00 – 18,00 – vystoupení skupiny Amatér
Všechny srdečně zveme!

POZOR!

V měsíci ČERVENCI bychom rádi uskutečnili autobusový zájezd na hrad Roštejn u Telče a do Hospodářského dvora v Bohuslavicích.
Cena zájezdu cca 350,- Kč + něco na útratu (oběd, upomínkové předměty atd.
Termín bude upřesněn až podle počtu přihlášených zájemců. Prosím o přihlášení se nejpozději do 20.6.2018!

Areál Hospodářského dvora nabízí nepřeberné množství zážitků. Pokud ale stojíte o komentovanou prohlídku celého komplexu, naši průvodci jsou vám dispozici.
Prostřednictvím komentované prohlídky se seznámíte se všemi zákoutími a prostory areálu Hospodářského dvora. Prohlédnete si nejen pálenici či lihovar, ale zavedeme vás také do interiéru naší nejnovější stavby- Ptačího domu. Provedeme vás prostory farmy, seznámíme se zvířátky. Dále je možné si zakoupit keramiku, pálenku, sýry.
Stručná historie hradu Roštejn:
Pozdně gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu v výšce 677 m nad mořem v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. Jeho název odpovídá erbu rodiny, zlaté pětilisté růži – původní označení hradu bylo německé Rosenstein (růžový kámen), později Roštýn. V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek obklopený rozlehlou oborou. Dalšími majiteli byli Slavatové z Chlumu a Košumberka, Lichtenštejnové z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna. Dnes je hrad majetkem Kraje Vysočina a je ve správě Muzea Vysočiny v Jihlavě.
V roce 1915 hrad vyhořel. Zásadní opravy začaly až v roce 1958. Část hradu byla pro veřejnost otevřena v roce 1969. Po dalších opravách byly ostatní interiéry na dnešní trase zpřístupněny v roce 1982. Dnes jsou zde vystaveny sbírky z fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě.


Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Důležitá sdělení

Výuka angličtiny se dne 27. 6. nebude konat. Termín dalšího setkání je až 11. 7. od 14:00.

***

 


Informace

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

Nová aktivita ve VORu - židovské tance s dobrovolnicí Martou každý pátek od 10:00

 Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2018 Sdružení VOR Jihlava | Sign In