Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na březen

středa 7. března od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

čtvrtek 8. března 12,00 – 15,00 hodin: KAVÁRENSKÝ BABINEC S FOTKAMA A K TOMU MDŽ
Kávička, povídání, fotky, dobroty, atd.

čtvrtek 15. března od 10,00 hodin: Výstava
Milada Schmidtová Čermáková - Chodkyně v mracích

OGV, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24, Jihlava
Sraz ve Voru, vstupné 40,- Kč

čtvrtek 22. března 10,00 - 12,00 hodin:
Akce Vítání jara v ZOO
SE PRO NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ ODKLÁDÁ

O NOVÉM TERMÍNU BUDETE INFORMOVÁNI NA KAVÁRENSKÉM SETKÁNÍ V DUBNU

 


 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Důležitá sdělení

22. března
Akce Vítání jara v ZOO SE PRO NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ ODKLÁDÁ
O NOVÉM TERMÍNU BUDETE INFORMOVÁNI NA KAVÁRENSKÉM SETKÁNÍ V DUBNU

 


Informace

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2018 Sdružení VOR Jihlava | Sign In