Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na leden

středa 3. ledna od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

středa 10. ledna od 18,00 hodin: Cestovatelské promítání: Nepál
vstup zdarma
Sraz v 17.45 hodin před školou, posluchárna p3 Vysoké školy polytechnické Jihlava

čtvrtek 11. ledna od 12 do 15 hodin: Kavárenský babinec s blešákem
Milé dámy, paní, slečny, Voračky, zveme Vás na 2. kavárenský babinec ve VORU. Přineste si s sebou vše, co chcete prodat, bude „Blešák“. A k tomu taky dobrou náladu a něco ke kafi.

Určitě přijďte, těší se na Vás
Jana Blažková a Hana Korbičková

 

čtvrtek 18. ledna: PROCHÁZKA PO JIHLAVĚ A NÁVŠTĚVA BRÁNY MATKY BOŽÍ
Sraz ve VORu je v 10,00 hodin. Podle zájmu účastníků se domluvíme na trase. S sebou si vezměte peníze na vstupné, cca 30, Kč.


 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Důležitá sdělení

Od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude ve VORu ZAVŘENO.

Další výuka anglického jazyka pro klienty VORu se uskuteční ve středu 17. 1. 2018

Dne 25. 1. 2018 bude ve VORu, z důvodu školení všech zaměstnanců, po celý den ZAVŘENO!!!


 


Informace

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2018 Sdružení VOR Jihlava | Sign In